DUURZAAMHEID STAAT BIJ PRODINEX HOOG IN HET VAANDEL

Prodinex voelt zich betrokken bij een gezonde leefwereld. Samen met onze klanten en leveranciers proberen wij alles in het werk te stellen om de samenleving voor nu en de toekomst zo leefbaar mogelijk te houden.

  • Onze fabriek is ISO 9001 gecertificeerd. Dit houdt in dat de processen aan de geldende internationale kwaliteitsnormen voldoen en dat het beleid gericht is op continue kwalitatieve verbetering.
  • Ook heeft onze fabriek een ISO 14001 certificaat. Dit certificaat toont aan dat aan de eisen van milieubescherming wordt voldaan.
  • Een extra certificering is de EMAS certificering. Hiermee wordt voldaan aan het milieubeheer en auditsysteem van de EU.
  • In onze productieprocessen streven wij ernaar om zo min mogelijk afval te produceren. Het afval wat nog geproduceerd wordt, wordt gerecycled en voor andere toepassingen gebruikt.
  • De warmte die vrijkomt tijdens productie wordt gebruikt voor energieopwekking.
  • Het water wordt gezuiverd en hergebruikt.
  • Wij hebben afgelopen jaar ons wagenpark vernieuwd. Alle auto’s en bedrijfsbussen zijn nu volledig elektrisch.De auto’s worden opgeladen d.m.v. zonnepanelen.
  • Wij streven er verder na om de meeste afspraken en vergaderingen online te houden en ook minder zakelijk te vliegen.
  • Het gebruikte verpakkingsmateriaal wordt geminimaliseerd en kan gerecycled en hergebruikt worden

Onze vloeren worden uit 100% zuiver materiaal samengesteld en enkel biologische weekmakers, welke afbreekbaar zijn en de gezondheid niet negatief beïnvloeden, worden toegepast. Al onze vloeren zijn voorzien van een Reach certificering (Registration Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals) wat aantoont dat alle vloeren 100% ftalaat-vrij zijn. De levensduur van onze vloeren is zeer lang en ze zijn 100% recyclebaar. Mede door deze aspecten dragen onze vloeren een Eco-label.

Prodinex hanteert zoveel mogelijk het 10-R circulariteitmodel van Jacqueline Cramer en tracht zo hoog mogelijk in de ladder te eindigen.

Recover

Het afval na productie wordt deels gebruikt voor energieopwekking.

Recycle

Onze vloeren zijn van uiterst zuivere samenstelling en kunnen 100% gerecycled worden.

Repurpose

Na recycling wordt het residu-materiaal deels gebruikt voor andere toepassingen.

Remanufacture

Het gerecycleerde materiaal wordt deels binnen de groep gebruikt voor productie van andere materialen en deels naar andere producenten geleverd voor hergebruik in productie.

Refurbish

Onze vloeren hebben een hoge slijtvastheid en daarmee een lange levensduur. Mocht er toch sprake zijn van behoorlijke slijtage van de toplaag dan kan dit hersteld worden.

Repair

Het juist onderhouden van de vloeren verlengt de levensduur. Als de vloer beschadigt dan kan de beschadiging veelal gerepareerd worden zonder dat de gehele vloer vervangen dient te worden.

Re-use

De vloeren met klikverbinding worden zwevend geïnstalleerd maar kunnen ook gedemonteerd worden en opnieuw gelegd worden.

Rethink                                                                                                                                          

De fase waarin wij nu zitten waaraan veel aandacht geschonken wordt.